Årbok for Bjørnør 2019 er å få kjøpt

Bjørnør historielag er ein av 26 andelshavarar i Roan frivilligsentral SA. Årbok for Bjørnør 2019 er no levert frå trykkeriet og ligg ute for sal. Vi reklamerer gjerne for årboka. Sjå meir informasjon nedanfor.

Dette skriv Bjørnør historelag på si Facebook-side:

Da er årboka på tur ut. Den er til salgs på butikkene på Sætervika,Sandviksberget, Bessaker og Hongsand. Fritjov Aune, Per A.Rødøy, Knut Sørgjerd, Brynjar Strand og Eli H. Nordmeland er selgere i Osen. I Roan er Mari Krogfjord, Karstein Hopstad, Roald Terning, Jan Ivar G. Strøm og Ingar Isaksen selgere. Ingar opplyser at han er tilstede på kommunehuset selv om det ordinære kommunehuset er revet. I Stoksund er Konny Herfjord, Asbjørn Sørgård, Einar Hilstad og Bård Svenning selgere. Boka kan også bestilles via heimesida her. Prisen er kr.250 + porto. Du blir da medlem og får den automatisk tilsendt såfremt du ikke tar forbehold om dette.


Flere nyheter

Eldre ut på middag - oppsamling

Det er midler igjen i prosjektet, så derfor inviterer Åfjord kommune på nytt til middag for eldre. Denne gangen blir middagen på Fosen fjordhotell i Åfjord. Middagsservering 17.00-21.00. Egenandel er kr. 100,- pr. person. Se mer informasjon og datoer og påmelding på plakaten nedenfor

Strandryddeaksjonen 2021- stor aktivitet av elever ved Brandsfjord skole

Mellomtrinnet ved Brandsfjord skole ryddet i Hopstadfjæra fredag 17.september i samarbeid med Roan frivilligsentral SA. Ungdomstrinnet ved skolen inngikk samarbeid med Mausund feltstasjon avd. Roan og Roan frivilligsentral. De ryddet på Aunøya utenfor Skjervøya 23.-24.september. Strandryddeaksjonene er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Handelens miljøfond tildelt Roan frivilligsentral etter søknad. Frivilligsentralen samarbeider med skolene, lag og foreninger og frivillige i lokalmiljøet om gjennomføring av aksjonene, og takker herved for miljøinnsatsen. Nedenfor finner du bilder fra de to aksjonene.

Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon 24.oktober

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 24.oktober. I Åfjord kommune har vi til sammen behov for 53 bøssebærere. Se nedenfor hvordan du kan melde deg som bøssebærer.

Statsskog går inn i "Hold Norge Rent"

Statskog vil styrke arbeidet mot forsøpling i naturen og går nå inn i organisasjonen «Hold Norge Rent». Dette skriver Statsskog på sine nettsider. Se mer informasjon nedenfor

TV-aksjonen 2021 - Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon har som slagord: Barn, ikke brud. Innsamlede midler går til Plan International sitt arbeid mot barneekteskap.I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Kontakt

c/o Trygve H. Rullestad, Bryggneset 15,
7190 Bessaker

Organisasjonsnummer
994025651

Sosiale media

2021 © Roan frivilligsentral SA